Forside

Lindevandværk © 2013 • Privacy Policy • Terms of Use

I/s Linde Vandværk

Linde by

8981 Spentrup

 

 

 

 

Drikkevand må ikke anvendes til spædbørn – forhøjet indhold af nitrat !

Randers Kommune, Miljø og Teknik har givet Linde Vandværk et påbud om forbedring af drikkevandskvaliteten.

Ved den seneste prøve af vandet til de 110 forbrugere ved Linde Vandværk blev der påvist et nitratindhold på 53 mg pr. liter. Grænseværdien for nitrat er 50 mg pr. liter, jf. bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

 

Da nitrat hæmmer blodets evne til at optage ilt, bør vandet fra Linde Vandværk ikke anvendes som drikkevand til spædbørn under 6 måneder, heller ikke efter kogning. Større børn og voksne kan fortsat drikke vandet uden sundhedsrisiko.

 

Linde Vandværk vil og skal i dispensationsperioden på 3 år arbejde for, at forbedre drikkevandskvaliteten.

 

Mvh. Bestyrelsen

D. 3/8-2015

 

Løsning på nitrat problem

 

På orienteringsmødet torsdag d. 5. juli 2018 i Linde forsamlingshus informerede formanden omkring de tiltag, som er lavet for at løse nitrat problemet i Linde. Opblandingen af vandet og dimentioneringen af ledningsnettet samt forbindelsen til Mejlby blev vendt på mødet. De fremmødte tog positivt imod dette og var enige i løsningen.

Bestyrelsen har lavet en aftale med et rådgivende ingeniørfirma; CMN Skov & Taarnkvist som står for projektet, dvs. tilbudsindhentning vedr. linjeføring, øvrige tilladelser, kontakt til lodsejere, kommunen osv. Projektet er nu i fuld gang og gravearbejdet starter så snart tilbudene er retur.

 

2018-10-20

Udbudsmateriale sendt d. 18. oktober til 3 entrepenører som skal komme med tilbud senest d. 8/11. Under forbehold af myndighedernes, lodsejerns og vandværkets endelige godkendelse, vil arbejdet skulle påbegyndes i uge 47 og være afsluttet i uge 50 2018.

Der er lavet aftale med Eurofins sådan at der laves en vandprøve umiddelbart efter ledningen er etableret imellem Mejlby og Linde vandværk.

 

Opdateres løbende...

 

 

_________________________________________________________________________________________________

Orienteringsmøde

Der blev afholdt orienteringsmøde omkring løsning på nitratproblem torsdag d. 5. juli 2018 i Linde forsamlingshus. Invitationen til orienteringsmødet blev husstandsomdelt.

Generalforsamling 2018

Den ordinære generalforsamling 2018 i I/s Linde Vandværk blev afholdt torsdag d. 22 marts kl. 19:30 i Linde forsamlingshus.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

 

Her på siden kan du finde oplysninger omkring Linde Vandværk.

Linde er en lille landsby, som ligger lidt nord for Randers. Vi har haft eget vandværk siden 1907.

Vandværket ledes af en bestyrelse på 5 personer, kontakt informationer finder du under fanebladet "Bestyrelsen"