Forside

Lindevandværk © 2013 • Privacy Policy • Terms of Use

I/s Linde Vandværk

Linde by

8981 Spentrup

Generalforsamling 2019

Den ordinære generalforsamling 2019 i I/s Linde Vandværk blev afholdt onsdag d. 20 marts kl. 19:30 i Linde forsamlingshus.


Referater kan læses under "Om vandværket".

____________________________________________________________________

Drikkevand må ikke anvendes til spædbørn – forhøjet indhold af nitrat !

Randers Kommune, Miljø og Teknik har givet Linde Vandværk et påbud om forbedring af drikkevandskvaliteten.

Ved den seneste prøve af vandet til de 110 forbrugere ved Linde Vandværk blev der påvist et nitratindhold på 53 mg pr. liter. Grænseværdien for nitrat er 50 mg pr. liter, jf. bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.


Da nitrat hæmmer blodets evne til at optage ilt, bør vandet fra Linde Vandværk ikke anvendes som drikkevand til spædbørn under 6 måneder, heller ikke efter kogning. Større børn og voksne kan fortsat drikke vandet uden sundhedsrisiko.


Linde Vandværk vil og skal i dispensationsperioden på 3 år arbejde for, at forbedre drikkevandskvaliteten.


Mvh. Bestyrelsen

D. 3/8-2015


Løsning på nitrat problem


På orienteringsmødet torsdag d. 5. juli 2018 i Linde forsamlingshus informerede formanden omkring de tiltag, som er lavet for at løse nitrat problemet i Linde. Opblandingen af vandet og dimentioneringen af ledningsnettet samt forbindelsen til Mejlby blev vendt på mødet. De fremmødte tog positivt imod dette og var enige i løsningen.  Invitationen til orienteringsmødet blev husstandsomdelt.

Bestyrelsen har lavet en aftale med et rådgivende ingeniørfirma; CMN Skov & Taarnkvist som står for projektet, dvs. tilbudsindhentning vedr. linjeføring, øvrige tilladelser, kontakt til lodsejere, kommunen osv. Projektet er nu i fuld gang og gravearbejdet starter så snart tilbudene er retur.


2018-10-20

Udbudsmateriale sendt d. 18. oktober til 3 entrepenører som skal komme med tilbud senest d. 8/11. Under forbehold af myndighedernes, lodsejerns og vandværkets endelige godkendelse, vil arbejdet skulle påbegyndes i uge 47 og være afsluttet i uge 50 2018.

Der er lavet aftale med Eurofins sådan at der laves en vandprøve umiddelbart efter ledningen er etableret imellem Mejlby og Linde vandværk.


2018-11-30

Aftale med Entreprenørfirma Søren Bertelsen underskrevet. Aftalen dækker levering og nedlægning af vandledning m.v. langs Mejlbyvej m.m, samt rør-og ventilinstallation i vandværk.


2018-12-03

Ingeniøren har været ude i terrænet for at sætte træpløkker i jorden for angivelse af vandledningens placering.

Pga. manglende vandledninger af type PE-90 mm hos Søren Bertelsen vil arbejdet først blive påbegynd onsdag den 2 januar 2019. Tidsplanen for arbejdets udførelse vil således være fra 2-1-2019 til 30-1-2019. 


2019-03-20

Linjeføringen er nu lavet og dermed udestår den sidste del som vedr.opblanding af Mejlby og Linde vand på selve vandværket. Det er blevet aftalt med Kommunen at opblandingsforholdet i første omgang skal være 50/50. Desuden ønsker Randers kommune at der ekstraordinært udtages en prøve på vandet fra Mejlby inden det blandes med Linde Vandværk for at sikre kvaliteten. Vi havde håbet at være færdig med det samlede projekt nu men pga. de mangler som udestår forventes projektet at være endelig afsluttet senest 1/6 2019.


Opdateres løbende...
Her på siden kan du finde oplysninger omkring Linde Vandværk.

Linde er en lille landsby, som ligger lidt nord for Randers. Vi har haft eget vandværk siden 1907.

Vandværket ledes af en bestyrelse på 5 personer, kontakt informationer finder du under fanebladet "Bestyrelsen"