Priser

Lindevandværk © 2013 • Privacy Policy • Terms of Use

I/s Linde Vandværk

Linde by

8981 Spentrup

 

 

 

 

Aktuelt prisblad for I/s Linde Vandværk

 

Anlægsbidrag

 

 

Der betales ved en ejendoms tilslutning:

  1. Hovedanlægsbidrag
  2. Forsyningsledningsbidrag
  3. Stikledningsbidrag

 

 

 

a. Hovedanlægsbidrag

 

 

 

 

 

 

 

Hovedanlægsbidrag pr. boligenhed

 

Hovedanlægsbidrag for øvrige forbrugere:

0-500 m3/år

501-5.000 m3/år

5.000-10.000 m3/år

 

kr.3.865,00

 

 

kr.3,865,00

kr.7.730,00

kr.11.595,00

b. Forsyningsledningsbidrag pr. ejendom

 

 

I byområde (indenfor byskilt)

I landområde (udenfor byskilt)

 

 

 

kr.4.185,00

kr.28.090,00

c. Stikledningsbidrag pr. stk (40 mm)

 

 

Takst for større dimensioner oplyses af vandværket

kr.6.755,00

Forsynings- og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. januar efter indeks for vandledningsarbejder. Indeks pr. 1. oktober 2008 = 168,05

 

 

 

 

 

Driftsbidrag

 

 

 

Fast årlig afgift pr. ejendom / bolig

kr. 600,00

 

Vandafgift pr. m3

kr. 5,00

 

Statsafgift af ledningsført vand pr. m3

kr. 6,18

 

Grundvandskortlægning pr. m3

kr. 0,19

Gebyrer

 

 

 

Første rykkerbrev

kr.50,00

 

Lukkebrev

kr.100,00

 

Manglende selvaflæsning af måler (vandværket foretager aflæsning)

 

kr.250,00

 

Genåbningsgebyr

kr.1.000,00

 

 

 

Alle takster er excl. moms