Vandkvalitet

Lindevandværk © 2013 • Privacy Policy • Terms of Use

I/s Linde Vandværk

Linde by

8981 Spentrup

 

 

 

 

Analyseresultater - I/s Linde Vandværk

 

Vandprøve udtaget den 8. januar 2018.

Prøvetagningssted: Afgang vandværk

Formål:Drikkevandskontrol, vandværk

 

 

 

(se alle prøveresultater her: Vandprøver (ekstern link).

Skema herunder lavet udfra Bilag 1 a - jvnf. § 28 i Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, BEK nr 292 af 26/03/2014.

 

 

Nøgletal for 2017

 

Oppumpet drikkevand:

12.735 m3

Betegnelse

Målt værdi

 

Tilladelig værdi - afgang vandværk

Tilladelig værdi - indgang ejendom

Forklaring

Farve

Ingen

 

 

 

 

Lugt, Smag

Ingen lugt, Normal

 

 

 

Vandet må ikke have en af-vigende smag og lugt, des-infektionsmidler undtaget

Temperatur

7,7

 

 

 

Det bør tilstræbes, at vandet

er højst 12 ºC ved

pH

7,7

 

7 - 8,5

7 - 8,5

 

Ledningsevne (mS/m)

49

 

 

 

Vandets ledningsevne bør

som minimum være 30

mS/m ved 25 °C

NVOC (C) (mg/L)

0,35

 

4

4

 

Hårdhed, total (ºdH)

12

 

 

 

Middelhårdt. Vandets hårdhed bør ligge

mellem 5 og 30 ºdH.

Ammonium (NH4+) mg/L

0,023

 

0,05

0,05

 

Jern (mg Fe/l)

0,032

 

0,1

0,2

Grundvand indeholder naturligt en mængde opløst jern, der fjernes på vandværket ved iltning og filtrering.

Mangan (Mn) mg/L

<0,002

 

0,02

0,05

 

Klorid (Cl) mg/L

31

 

250

250

 

Sulfat (SO4) mg/L

31

 

250

250

 

Nitrat (NO3) mg/L

53

 

50

50

Måling over den tilladte grænseværdi !

Stammer især fra kvælstofomsætningen i jorden.

Nitrit (NO2) mg/L

0,002

 

0,01

0,1

 

Totalt fosforindhold(P) mg/L

0,013

 

0,15

0,15

 

Fluorid (F) mg/L

0,16

 

1,5

1,5

 

Pesticider (µg/l)

-

 

0,1

0,1

Drikkevandet er undersøgt for 45 forskellige stoffer uden spor af pesticider.

E coli og coliforme bakt.37Gr. (antal/100 ml)

<1

 

i.m.

i.m.

E coli og coliforme bakterier må ikke forekomme i drikkevandet.

Kimtal ved 22º (Pr. ml)

13

 

50

200

Bakterie der kan vokse ved 22 grader.

Kimtal ved 37º (Pr./ml)

<1

 

5

20

Bakterie der kan vokse ved 37 grader.