Priser

Lindevandværk © 2013 • Privacy Policy • Terms of Use

I/s Linde Vandværk

Linde by

8981 Spentrup

Aktuelt prisblad for I/s Linde Vandværk


AnlægsbidragDer betales ved en ejendoms tilslutning:

  1. Hovedanlægsbidrag
  2. Forsyningsledningsbidrag
  3. Stikledningsbidrag
a. Hovedanlægsbidrag
Hovedanlægsbidrag pr. boligenhed


Hovedanlægsbidrag for øvrige forbrugere:

0-500 m3/år

501-5.000 m3/år

5.000-10.000 m3/år


kr.3.865,00kr.3,865,00

kr.7.730,00

kr.11.595,00

b. Forsyningsledningsbidrag pr. ejendomI byområde (indenfor byskilt)

I landområde (udenfor byskilt)
kr.4.185,00

kr.28.090,00

c. Stikledningsbidrag pr. stk (40 mm)Takst for større dimensioner oplyses af vandværket

kr.6.755,00

Forsynings- og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. januar efter indeks for vandledningsarbejder. Indeks pr. 1. oktober 2008 = 168,05


Driftsbidrag
Fast årlig afgift pr. ejendom / bolig

kr. 600,00


Vandafgift pr. m3

kr. 6,50


Statsafgift af ledningsført vand pr. m3

kr. 6,18


Grundvandskortlægning pr. m3

kr. 0,19

Gebyrer
Første rykkerbrev

kr.50,00


Lukkebrev

kr.100,00


Manglende selvaflæsning af måler (vandværket foretager aflæsning)


kr.250,00


Genåbningsgebyr

kr.1.000,00
Alle takster er excl. moms